"Quyền mua cổ phiếu - Định nghĩa, cách thức thực hiện và ưu điểm"

Quyền mua cổ phiếu là gì? Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ nhất định và trong khoảng thời gian do Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) quy định.

Các quy định, đặc điểm của Quyền mua cổ phiếu

Giá phát hành quyền mua thường thấp hơn giá cổ phiếu phổ thông của Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) đang giao dịch trên sàn Chứng khoán

Quyền mua được thực hiện trong thời gian quy định của Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) thường là 30- 45 ngày.

Quyền mua đa số được phép chuyển nhượng: Bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng hay bán quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định của bên Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) và thủ tục chuyển nhượng cũng đơn giản, thực hiện nhanh tại các công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản mua cổ phiếu.

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt không cho chuyển nhượng do điều lệ của Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) quy định.

Quyền mua là không bắt buộc, mọi người có thể từ chối không mua quyền

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ về tài khoản của nhà đầu tư trong thời gian từ một đến vài tháng (tùy thuộc vào hồ sơ Tổ chức phát hành (Doanh nghiệp) xin chấp thuận niêm yết bổ sung tại Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Sau đó nhà đầu tư mới có thể giao dịch bán cổ phiếu trên thị trường.

Tại sao doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu

Việc phát hành thêm cổ phiếu giúp số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp tăng lên. Dẫn đến thanh khoản cổ phiếu gia tăng. Số lượng tăng, giá trị cổ phiếu lại giảm, điều này sẽ thu hút thêm nguồn vốn từ nhà đầu tư hơn.

Nhà đầu tư có cơ hội mua cổ phiếu mới giá hấp dẫn hơn.

Cách tính giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền

Ta có công thức tính giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi phát hành thêm:

P'= [P + (Pa x a) - C] / (1+a+B)

Trong đó:

P’: giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

P: giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm

a: Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu

C: Cổ tức bằng tiền mặt

B: Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ví dụ:

Tên Tổ chức phát hành phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt (LPB)

 • Mã chứng khoán: LPB
 • Sàn giao dịch: HOSE
 • Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
 • Mệnh giá: 10.000đ
 • Lý do: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
 • Số lượng dự kiến phát hành thêm: 265.000.000 cổ phiếu
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện: 100:21,395 (01 cổ phiếu được hưởng tương ứng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 21.395 cổ phiếu mới )
 • Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng CP được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số CP lẻ phát sinh sẽ được gộp sổ và sẽ do hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Ta có:

 • Ngày đăng ký cuối là 06/04/2022 vậy ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/04/2022.
 • Giá đóng cửa của LPB ngày 04/04/2022 là 19.800 đồng
 • LPB không chia cổ tức bằng Tiền mặt. C = 0
 • LPB không chia cổ tức bằng Cổ phiếu. B = 0
 • LPB phát hành quyền mua cổ phiếu với giá ưu đãi 10.000 đồng /cp với tỷ lệ 100:21,395. Pa = 10.000; a = 21,395%
 • Áp dụng số liệu vào công thức, ta có:
 • [19.800 + (10.000 x 21,395%) + 0] / (1+21,395%)=18.072
 • Như vậy, 1 cổ phiếu LPB trong ngày giao dịch không hưởng quyền có mệnh giá 18.100 đồng.

Mới cập nhật

 • LÀM GÌ KHI THỊ TRƯỜNG BẤT NGỜ GIẢM MẠNH

  LÀM GÌ KHI THỊ TRƯỜNG BẤT NGỜ GIẢM MẠNH

  Đầu tư là một quá trình dài hạn và không nên đánh giá thành công hoặc thất bại dựa trên một phiên giao dịch duy nhất. Hãy kiên nhẫn và kiên trì trong việc theo đuổi kế hoạch đầu tư.

 • Cách đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán

  Cách đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán

  Đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán là cần thiết, trước khi ra quyết định mua bất kỳ cổ phiếu nào, nhà đầu tư cần xác định được cơ hội cũng như rủi ro của mã cố phiếu đó thông qua các tiêu chí cơ bản. Sau khi đã chọn được cổ phiếu tiềm năng, nhà đầu tư cần xác định điểm mua hợp lý.

 • TÌM HIỂU VỀ THUẾ VAT VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  TÌM HIỂU VỀ THUẾ VAT VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  Thuế VAT là một loại thuế tiêu dùng áp dụng trên hàng hóa và dịch vụ ở mức độ phân phối và tiêu dùng cuối cùng. Tức là, khi sản phẩm hoặc dịch vụ được bán cho người tiêu dùng cuối cùng, mức thuế VAT sẽ được tính và thu vào ngân sách nhà nước.