• Hướng nghiệp nghề môi giới chứng khoán - Broker

    Hướng nghiệp nghề môi giới chứng khoán - Broker

    Chúng tôi là thế hệ 8X đời đầu, cái thời mà lúc đó các trường đại học còn không có môn về thị trường chứng khoán, chỉ là 1 chương trong sách của chuyên ngành tài chính. Nhưng giờ đây, 1 số trường đại học có cả khoa đào tạo để sinh viên ra trường trở thành các nhân viên làm chứng khoán.