• 1- CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN - ĐỒNG SÁNG LẬP EASYSTOCK

    1- CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN - ĐỒNG SÁNG LẬP EASYSTOCK

    Anh NGUYỄN THANH TOÀN, thành viên sáng lập EasyStock. Nếu xem Easystock như 1 cơ thể thì anh là khối óc tạo nên Easystock. Tốt nghiệp hai trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM và ĐH Kinh Tế Tp.HCM, với kiến thức toán học lập trình cùng hiểu biết về kinh tế, anh là khối óc của EasyStock Team.

  • 2- CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN - ĐỒNG SÁNG LẬP EASYSTOCK

    2- CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN - ĐỒNG SÁNG LẬP EASYSTOCK

    Anh VÕ THẾ HÒA, được mọi người biết đến thông qua kênh youtube "Amateur Farmers". Tốt nghiệp ĐH Kinh Tế Tp.HCM với chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Anh tham gia thị trường chứng khoán từ những năm còn ngồi học chuyên ngành kinh tế. Đam mê với chứng khoán từ đó, năm 2007 sau khi tốt nghiệp anh bắt đầu sự nghiệp với TTCK Việt Nam.